Dostlarımızı Haksız Yere Zan Altında Bırakan Parazit

Hidatitoz (kist hydiatik), yukarıda adı geçen parazitin yol açtığı, insan sağlığını da kötü yönde etkileyen paraziter bir hastalıktır. Bu parazit, köpeklerin ince barsaklarında yaşar ve köpeklerde belirgin bir semptom oluşturmaz. Fakat insan ve ruminantların (sığır, koyun, vb.) iç organlarında “kist hidatid” olarak adlandırılan kistleri oluşturur. Bu parazit köpeklerin ince barsaklarında Devamı…